ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
คณะกรรมการสมาคม


คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี


ประจำปี 2564 - 2566
พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย  แสวงทรัพย์
นายกสมาคมฯ
 
                                              
.
       ดร.อุดม  ชนะสิทธิ์                พ.ต.อ.สุรัชชัย  คงรอต              นายวิพัฒน์  พัฒนสิน         นายพรศักดิ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ         นายจงกล  วิสุทธิสิงห์
        อุปนายก คนที่ 1                   อุปนายก คนที่ 2                       เลขาธิการ                          เหรัญญิก                          นายทะเบียน

                                              
.
     นายกิตติเดช  จิ๋วสวัสดิ์            นางสาวสิริรัตน์  สุทธิ์วนิช      นางสาวสราวรรณ  รักษ์สุวรรณ         นางดรุณี  รุ่งเรืองผล         ผศ.ดร.อานุภาพ  รักษ์สุวรรณ
               ปฏิคม                            บรรณารักษ์                          สาราณียกร                      ประชาสัมพันธ์                ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 1

                                              

นางสาวอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ 
พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์  โภคธรรมธนาชัย      นายบุญชนะ  เจริญผล            ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน            นายนคร  เผือกนำผล
     ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 2                     กรรมการ                           กรรมการ                           กรรมการ                          กรรมการ

                                              

           นายจงรัก  สุวโจ                 
นายพงษ์ศักดิ์  สุขจิตต์            นายเชาวรัตน์  เขมรัตน์              นายเกษม  แก่นจันทร์       นายสุระฉัตร  อุดมทรัพย์วัฒนา
               กรรมการ                           กรรมการ                            กรรมการ                            กรรมการ                           กรรมการ

                                                        
 
                        นายประสงค์  วังศิริไพศาล             นางสุรดี  พงษ์พานิช            นายสมหมาย   สรรพคุณ            นายมานะ  จิตบานชื่น
                               กรรมการ                               กรรมการ                           กรรมการ                           กรรมการ 

 
 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.