ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ปฏิทินกิจกรรม 14 มิถุนายน 2557
วันอาทิตย์ที่ 14 มิย.57-งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในโครงการ ๕๐ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์


 
โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ๕๐ ทุนการศึกศษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันทบุรี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของ
สมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗       เนื่องในวโรกาสครบรอบ๕๐ ปี ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ  ทางคณะกรรมการของสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗ จึงเห็นควรให้จัดทำ   โครงการ ๕๐ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันทบุรีขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ที่เรียนเก่ง มีความประพฤติดี และ เป็นคนดีของแผ่นดิน เพื่อสมทบทุนถาวรเพื่อการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรีฯ
       

         วันป่าคลองกุ้งเป็นวัดกัมมัฏฐานสายวิปัสสนาธุระ ที่พระเดชพระคุณพระสุทธิธรรม รังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโม) ผู้ก่อตั้งวัดป่าคลองกุ้ง ได้สร้างไว้เพื่อเป็นสถานอบรมปฏิบัติธรรมและ พัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยปัจจุบันวัดป่าคลองกุ้ง มีพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (พระมหาเข้ม จิตธมฺโม) วิทยฐานะ นธ.เอก ปธ.๓ ปัจจุบันเป้นเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้งและ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี-แหลมสิงห์

              กำหนดการทอดผ้าป่า ณ วัดป่าคลองกุ้ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
                                         วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
                              เวลา ๗.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
                              เวลา ๙.๐๐ น.  ถวายผ้าป่า


      จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๕๐  กองๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือตามกำลังศรัทธา
ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ประสบแด่ความสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์พูนผล และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไปด้วยเทอญ

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.