ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 03 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ๒๕๕๗ประกาศ
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้ทุนของสมาคมชาวจันทบุรีฯ

ในโครงการ “๕๐ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันทร์” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปี

ของสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗

ทางคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีฯจึงได้จัดทำ โครงการ “๕๐  ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดีชาวจันทร์”ของสมาคมชาวจันทบุรีฯปี ๒๕๕๗สำหรับนักเรียน นักศึกษา ชาวจันทบุรี ที่เรียนเก่งเรียนดีและเป็นคนดีของแผ่นดิน สมาคมชาวจันทบุรีฯ ได้คัดเลือกผู้ที่มีสิทธิรับทุนการศึกษาในปี ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแล้ว ได้จำนวน ๑๓๐ ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๔๐๓,๐๐๐ บาท  

จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังต่อไปนี้เข้ารับทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๐น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีห้อง ๓๕๒๐๑
ชั้น ๒
 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.