ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
สารจากนายกฯ 20 พฤษภาคม 2560
สารจากนายกสมาคมชาวจันทบุรี ฯ นายกมานะ นพพันธ์


                                          สารจากนายกสมาคมชาวจันทบุรี
 
สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีที่รักทุกท่าน
 
     ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการมาเป็นผู้บริหารสมาคมชาวจันทบุรีแทนท่าน พวกเราจะใช้ความรู้ความสามารถและความสุจริตดำเนินงานของสมาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวจันท์โดยยึดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมเป็นแนวทางอาศัยความสามัคคีภายใต้การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำอย่างบูรณาการเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมุ่งหวังว่าความสำเร็จในช่วงวาระการบริหารนี้จะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและเห็นประโยชน์ของสมาคมได้
 
      นโยบายการบริหารได้วางกรอบหลักดังต่อไปนี้
                  - ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม  และสอดคล้องกับการหาผลตอบแทนจากพื้นที่
          - หาผลตอบแทนจากทรัพย์สินของสมาคมโดยมีเป้าหมายให้สมาคมที่รายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ100,000บาท    ในปี 2561
                  - ส่งเสริมผลผลิตที่ดีเด่นของจันท์โดยโครงการนำร่องจะนำผลผลิตดีเด่นมาแสดง,  ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายที่สมาคมโดยเฉพาะ                        ผลไม้จากจันท์ที่เป็นมหานครแห่งผลไม้
                  - ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กับกลุ่มเกษตรกรร่วมมือกันทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ                       การผลิต  คุณภาพผลผลิต,  ประสิทธิภาพการตลาดและอื่นๆ
                 - เป็นแกนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกันดำเนินการบูรณะเจดีย์อนุสรณ์สถานการเสด็จประพาสน้ำตก                     สระบาปของในหลวงรัชกาลที่ 4 กับในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2400 และได้ถูกน้ำพัดพังทลายเมื่อ พ.ศ. 2517
                 - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
                 - สนับสนุนพุทธศาสนาโดยการทำบุญทอดกฐินวัดที่มีพระธรรมวินัย และสอนหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องแก่ประชาชน
                 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวจันท์
                 - ส่งเสริมความสามัคคีโดยสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน
                 - ส่งเสริมสุขภาพโดยส่งเสริมการออกกำลังกาย  และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
                 - เผยแพร่เกียรติคุณของจันท์และคนจันท์
 
          หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีส่วนร่วมในการทำนโยบายเหล่านี้  ไปสู่ความสำเร็จ
                                             
                                                                                                                                          ขอบคุณครับ

                                                                                                                                      นายมานะ นพพันธ์
 
 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.