ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ข่าวสารสมาคมฯ 01 มิถุนายน 2562
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 2/2562


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ สมาคมชาวจันทบุรี ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชาวจันทบุรีชุดใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย สมาคมชาวจันทบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม ทุกบัญชีธนาคาร ของสมาคมชาวจันทบุรี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การต่อสัญญาเช่าอาคารสโมสร (ชั้น 1) เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารจันทร์รพี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.