ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
สารจากนายกฯ 02 มีนาคม 2554
สารจากนายกฯ


สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีที่รักทุกท่าน

           ดิฉัน ขอกล่าวคำขอบคุณสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีฯ ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันรับหน้าที่บริหารงานของสมาคมสืบต่อ
จากคณะกรรมการชุดเดิม ภาระหน้าที่การงานที่ท่านมอบให้นั้น ดิฉันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องกระทำเต็มความสามารถ   ถึงแม้ว่าปีที่แล้ว
สำนักงานทรัพย์สินฯ  ได้เรียกคืนสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณตึกแถวทำให้เงินรายได้ของสมาคมลดน้อยลงไปอย่างมาก   ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของสมาคมฯทำให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   การจัดทำโครงการยกย่องคนดีศรเมืองจันท์ และ การบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ภารกิจของดิฉันในเบื้องต้นจึงต้องดำเนินการจัดหารายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของสมาคม
 
          ดิฉัน  ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ   และพร้อมที่จะทำงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง    เสริมสร้างชื่อเสียงและเพิ่มพลังสามัคคีให้กับชาวจันทบุรี
          หากชาวจันทบุรีท่านใดมีข้อคิดเห็น คำชี้แนะใดๆ   ดิฉันและกรรมการทุกท่าน  พร้อม
ที่จะรับฟังความหวังดีทั้งหลาย  และจะหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของ
พี่น้องชาวจันทบุรี   อีกทั้งจะพยายามทำให้สมาคมชาวจันทบุรีฯ ของพวกเรามีชื่อเสียงสืบต่อไป
อีกนานเท่านาน
 
                                                                                                        ขอบคุณค่ะ
                                                                                     รองศาสตราจารย์  ดร.พิชนี  โพธารามิก
ประวัติโดยย่อ  “วิศวกรหญิงปริญญาเอกคนแรกของประเทศไทย”
-  เป็นบุตรคนโตของนางนงเยาว์ แซ่เอี๋ยว(คนท่าใหม่)และนายณรงค์ รักวงษ์(คนหนองบัว)
-  เป็นภรรยา ดร. อดิศัย  โพธารามิก  อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
-  จบปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา
-  เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
-  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
-  ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ
 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.