ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 10 มกราคม 2556
ประกาศสมาคมชาวจันทบุรีฯ ฉบับที่ 3 ปี 2556


 ประกาศที่ 03 / 2556

เรื่องแต่งตั้งรักษาการนายกสมาคมชาวจันทบุรี

ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

.......................................................................................................................................

 

 

เนื่องจาก  ดร.พิชนี  โพธารามิก  นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ  จะเดินทางไปต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม  2556 ไม่อาจปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของ
สมาคมชาวจันทบุรี 2533  หมวด 4 ข้อ 19 จึงขอแต่งตั้ง นายมานะ นพพันธ์ อุปนายก คนที่ 1 ให้รักษาการ
แทนในระหว่างวันเวลาดังกล่าว

                       

 


                         ประกาศ ณ วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2556                                                                                                                                               (ขอสงวนการลงลายมือชื่อในเว็บไซต์)

                                                                                                   (รองศาสตราจารย์ดร.พิชนี โพธารามิก)

                                                                                                             นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ


 

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.