ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ปฏิทินกิจกรรม 14 กรกฏาคม 2556
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โครงการ ๘๖ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์


โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ๘๖ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ จึงเห็นควรจะให้จัดทำ โครงการ  ๘๖ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์ เพื่อนักเรียน นักศึกษา ชาวจันทบุรี  ที่เรียนเก่ง เป็นคนดี ของแผ่นดิน   และสมทบ “ ทุนถาวรเพื่อการศึกษา”ของสมาคมฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วัดป่าคลองกุ้ง เป็นวัดกัมมัฏฐานสายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ผู้ก่อตั้งวัดป่าคลองกุ้งได้สร้างไว้ เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันวัดป่าคลองกุ้ง มีพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (พระมหาเข้ม จิตธมฺโม)วิทยฐานะ นธ.เอก, ป.ธ. ๓ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี-แหลมสิงห์ (ธรรมยุต) 

                สมาคมชาวจันทบุรีฯ จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกและพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๘๖ กองๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธาขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ประสบแด่ความสุข ศิริสวัสดิ์พิพัฒมงคลสมบูรณ์พูนผล และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดชั่วกาลนานเทอญ

 

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับได้  ที่นี่

 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.