ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
ประการศสมาคมฯ 17 มิถุนายน 2556
ประกาศ โครงการ"86ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์"         โครงการ "86ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 86 พรรษา มหาราชา พศ.2556"


         
         เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  จึงจัดทำ โครงการ “86 ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์ สมาคมชาวจันทบุรีฯปี 2556”   ให้กับนักเรียน นักศึกษา ชาวจันทบุรี  ที่เรียนเก่ง   เป็นคนดี ของแผ่นดิน   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  สมาคมฯ กำหนดจะให้ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษา ชาวจันทบุรีที่มีความประพฤติดี เรียนเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และผู้ที่เป็นบุตรของสมาชิกสมาคม(ตลอดชีพ)จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก  จำนวน  86  ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท)  โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

- ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6                                                  56 ทุนทุนละ  2,000 บาท  
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.)        20 ทุนทุนละ  5,000 บาท   
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรี  10 ทุน ทุนละ10,000 บาท

จึงขอให้ผู้ต้องการขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับทุน และรับใบสมัครขอรับทุน การศึกษา ได้ที่ สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือ หน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัดอยู่  และให้ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน   ถึงหน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัดอยู่  ภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม  2556 หากพ้นกำหนดไม่มีสิทธิขอรับทุน  

สมาคมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนภายในวันที่ 2 กันยายน 2556 และให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนมาลงทะเบียนและรับทุนในวันที่ 20 ตุลาคม 2556  เวลา 11.00น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ทั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง     มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556

ระเบียบการให้ทุน คลิก
 
 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.