ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศสมาคมฯ
ข่าวสารสมาคมฯ
สารจากนายกฯ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารสมาคมฯ
เว็บบอร์ด
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์การแพทย์
ภาวนาปัญญาวิส
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
จดจำการล็อกอิน
 ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอก Email ของท่าน

 สมัครสมาชิก
ค้นหาข้อมูลสมาคม
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม
กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ

เว็บไซต์ข้อมูลสมาคมชาวจันทบุรี
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม สายสัมพันธ์สมาคม สมาคมเพื่อสังคม ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์สมาคมชาวจันทบุรี เป้นเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังชาวจันทบุรีเชิงคุณธรรมส่ง
สมัครสมาชิก
ข้าพเจ้า
คำนำหน้าเชื่อ * ชื่อ * นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
เกิดเมื่อวันที่ * อายุ ปี
ศาสนา * เชื้อชาติ * สัญชาติ *
บิดาชื่อ มารดาชื่อ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ * หมู่ที่ * ซอย * ถนน *
จังหวัด * อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *

ที่อยู่ปัจจุบัน

เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ * หมู่ที่ * ซอย * ถนน *
จังหวัด * อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ โทรศัพท์ (มือถือ) *

โทรสาร อีเมล *
อาชีพ * สถานที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้ *
1. เป็นผู้ที่กำเนิดในจันทบุรี
2. ได้เคยอยู่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจันทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
3. ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุคคลตามข้อ ก.หรือ ข้อ ข.
4. เป็นผู้ประกอบกิจกรรมเป็นหลักแหล่งอยู่ในจันทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมชาวจันทบุรี ประเภท *
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สามัญสมาชิก รายปี 50 บาท
3. สามัญสมาชิก ตลอดชีพ 500 บาท
4. อนุสมาชิก
5. สมาชิกสมทบ
แนบไฟล์ สำเนาบัตรประชาขน *
แนบไฟล์ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก *
คำชี้แจง
 
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับของสมาคมดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และระเบีบบของสมาคมฯ ทุกประการ
ขอรับรองว่าเป็นความจริง
 
  Copyright © 2009.สมาคมชาวจันทบุรี. All right reserved.